Vēstures apguves izaicinājumi jauniešu vidū un iespējamie risinājumi

Pāvels Jurs, Vēstures skolotājs (Liepāja)

Atļaušos apgalvot, ka mēs dzīvojam strauji mainīgajā informācijas tehnoloģiju  pasaulē, kur attālums ir ļoti relatīvs jēdziens, bet mūsu viens no būtiskākiem resursiem ir laiks. Laiks ir tas, kas katram ir dots vienāds, neatkarīgi no sociālā stāvokļa vai maciņa biezuma – ikkatram ir dotas 24 stundas diennaktī.

Arī mācību metožu pielietojumam mācību vielu apguvē būtu jāseko 21.gadsimta tendencēm un pieprasījumam. Tāpēc arvien vairāk vajadzētu pievērst uzmanību interaktīvām mācību metodēm, kas nepārprotami atvieglotu skolēnu mācības un vienkāršotu priekšmeta apguvi.

Vēsture, kā mācību priekšmets ir ļoti pateicīgs interaktīvo metožu izmantošanai. Ir tik daudz aizraujošo mājas lapu, kurās ir iespējams, piemēram, virtuāli pastaigāties pa Seno Ēģipti, Grieķiju, apmeklēt aizvēsturisko Lasko alu, uzzināt vairāk par Latvijas okupāciju virtuālajā muzejā u.tml.

Mums, skolotājiem, ir jāsniedz arī zināšanas kur meklēt nepieciešamo informāciju, ir jāmudina skolniekus uz patstāvīgiem darbiem. Nepieciešams radīt tādu interaktīvo vidi (mājas lapu internetā, blogs u.c.), lai skolnieks pats varētu apgūt nepieciešamās zināšanas, lai nebūtu tāda situācija, ka tikai stundā skolniekam ir iespējas gūt zināšanas par vēsturi vai kādu citu priekšmetu. Un ko darīt, ja skolnieks, piemēram, ir slimojis, tad jau vajag visu viņam stāstīt un konsultēt, bet tam atkal neatliek laika? Sanāk zināms slēgts loks, kur ieguvējs nav neviens.

Savukārt, ja skolniekam nodrošināt nepieciešamo platformu zināšanu ieguvei, tad viņš pats, neatkarīgi no stundu apmeklējuma, varētu mācīties. Protams, ka iegūtās zināšanas stundās ar skolotāja komentāriem nav tas pats, kas sērfošana interneta tīmeklī. Tomēr mēs, skolotāji, piedāvātu zināmu alternatīvu priekšmeta sekmīgai apguvei.

Lai atvieglotu, pilnveidotu un attīstītu mācības procesu, Latvijas un pasaules vēstures mācību priekšmeta apguvē es izveidoju mājaslapu. Mājaslapa ir domāta ne tikai skolēniem vai studentiem, bet arī ikvienam interesentam. Mājaslapā var atrast vizuālo un audio informāciju par dažādām vēstures un kultūras vēstures tēmām, līdztekus šajā vietnē ir prezentācijas lejupielādei, ir pieejami informatīvie dokumenti un noderīgas saites. Mājaslapa tiks nepārtraukti papildināta ar dažādo informāciju. Pašlaik mājaslapā ir pieejams kultūras vēstures vidusskolas kurss un vēstures priekšmeta materiāli par 10.klasi.

Viens no talantīgajiem latviešu pedagogiem– audzināšanas teorijas un audzināšanas mākslas pamatu veidotājs Latvijā Jūlijs Aleksandrs Students savā darbā „Vispārīgā paidagōģija” atzīst, ka „Mēs, latvieši, materiālajā ziņā nekad nevarēsim sacensties ar lielajām tautām un valstīm, un pēc tā mums nav arī jātiecas. Mums jācenšas būt stipriem garīgajā laukā, it īpaši mākslā un zinātnē, izkopt savas nacionālās īpašības. Tas ir mūsu galvenais uzdevums, ko pildot audzināsim ne vien sevi, bet arī citas tautas”. Mūsu bagātība ir mūsu zināšanas un uzkrātā pieredze, kas ir neatņemamas investīcijas nākotnē.

Manis aprakstītais piemērs ir tikai viens no veidiem kā varētu stimulēt skolēnu sekmīgāk, patstāvīgāk un neatkarīgāk apgūt vēstures vai kādu citu mācību priekšmetu.

Papildus informācija