Ukrainā dekomunizācijai ir pakļauti arī latviešu boļševiki

Ukrainā ir publicēts personu saraksts, kuru darbība tiek pakļauta Ukrainas likumam par dekomunizāciju. Sarakstā iekļauti daudzi PSRS valsts, padomju un komunistiskās partijas darbinieki, kas piedalījušies padomju varas stiprināšanā, daļa – arī padomju varas noziegumos Ukrainā. Tās ir personas, kuras ieņēma vadošus amatus komunistiskajā partijā, PSRS, Ukrainas PSR, citu savienoto un autonomo padomju republiku augstākajās varas un pārvaldes iestādēs. Ir minēti valsts drošības iestāžu, komunistiskās partijas darbinieki un 1917. gada oktobra apvērsuma dalībnieki. Dekomunizācijai pakļaujamo personu sarakstā ir tie, kuri nodibināja padomju varu Ukrainā un vajāja Ukrainas 20. gadsimta neatkarības cīņu darbiniekus.

Sarakstā īsi pieminēti personu amati un nodarījumi (noziegumi). Šajā sarakstā ir 519 personas, bet šis uzskaitījums vēl tiks papildināts. Ukrainas likums “Par komunistiskā un nacionālsociālistiskā (nacistiskā) totalitāro režīmu nosodījumu un viņu simbolikas propagandas aizliegumu” nosaka, ka šiem padomju darbiniekiem PSRS laikmetā par godu nosauktās ielas un citi toponīmi ir jāpārdēvē. Sarakstu ir sastādījuši Ukrainas nacionālās atmiņas institūta vēsturnieki, arī tāpēc, lai pilsētu un ciemu vietējās varas iestādes varētu zināt, kādas ielas ir jāpārdēvē.

Padomju varas gados “proletāriskais internacionālisms” izpaudās arī tādējādi, ka boļševiku vidū bija visdažādāko tautu pārstāvji. Diemžēl redzams, ka darbinieku sarakstā, kurus Ukrainas tautas vairākums diez vai mūsdienās piemin ar pateicību, atrodas ne mazums latviešu, kuri piedalījušies padomju varas uzspiešanā Ukrainai un noziegumos pret tās tautu (vai arī – daļa no kuriem, iespējams, padomju varas īstenotos procesos Ukrainā piedalījušies nav, bet kuru vārdos Ukrainā, tāpat kā citās bijušajās padomju republikās, ir nosauktas ielas).

Sarakstā lasāmi: Kārlis Baumanis (46.), Nikolajs Baumanis (47.), Jukums Vācietis (92.), Roberts Eidemanis (160.), Vilis Lācis (291.), Mārtiņš Lācis (292.), Jānis Lācis (293.), Ivans (Jānis) Lepse (300.), Valērijs Mežlauks (334.), Teodors Nete (359.), Jēkabs Peterss (374.), Jānis Rudzutaks (402.) un Jānis Fabriciuss (466.).

Lai kā Latvijā dažkārt neskaidrotu latviešu boļševiku rīcības motīvus un tālaika vēsturisko situāciju, ir skaidrs, ka viņi ir iejaukušies citu zemju un tautu iekšējās lietās un Ukrainā acīmredzot turpmāk tiks uzskatīti par noziedzniekiem.

Sarakstu var apskatīt šeit:

Papildus informācija