Maskavā izstāde par atšķirīgiem skatījumiem dažādu valstu mācību grāmatās par Otro pasaules karu

Starptautiskās biedrības “Memoriāls” mītnē Maskavā 2016. gada 21. martā tika atklāta izstāde “Atšķirīgie kari” – par dažādās valstīs izdotām mācību grāmatām ar nevienādiem skaidrojumiem par Otro pasaules karu. Tajā redzams, cik atšķirīgi Otrā pasaules kara vēsture tiek traktēta sešu valstu (Krievijas, Vācijas, Itālijas, Čehijas, Polijas un Lietuvas) mācību grāmatās. Izstāde ir tapusi vēsturnieku, pilsoniskās sabiedrības aktīvistu, vēstures pasniedzēju un ES – Krievijas pilsoniskā foruma darba grupas “Vēsturiskā atmiņa un izglītība” dalībnieku darba rezultātā. Izstāde ir,šķiet, viens no pirmajiem mēģinājumiem dot Krievijas iedzīvotājiem iespēju iepazīties arī ar no Krievijas oficiālā viedokļa atšķirīgiem traktējumiem par Otrā pasaules kara vēstures vērtējumu, lai izprastu, kāpēc citās valstīs kara gaitu un rezultātus tomēr vērtē savādāk nekā Krievijā. Šeit uzsvērsim dažas tēzes no izstādes atklāšanā teiktā.

Starptautiskās biedrības “Memoriāls” valdes priekšsēdētājs Arsēnijs Roginskis pasvītroja, ka pārvarēt viedokļu dažādību par Otro pasaules karu praktiski nav iespējams – tāpēc jāiemācās saprast citas valsts skatījumu uz pagātni.

Krievijas prezidenta Cilvēktiesību padomes vadītājs Mihails Fedotovs uzsvēra, ka ideja izvirzīt dažādus viedokļus par vienu un to pašu notikumu ir perspektīva. Otrā pasaules kara pamatā ir totalitārisms, un šai atziņai būtu jābūt uzsvērtai ikvienā mācību grāmatā par šo karu. Jāsaprot arī tās totalitārisma iezīmes, kas tolaik iedzīvotājiem šķita pievilcīgas. Fedotovs izteica nožēlu par to, ka vēstures grāmatās galvenokārt tiek runāts par kariem un praktiski nekas – par mieru, kultūru, izglītību, kas virza cilvēci uz priekšu.

Eiropas Savienības pārstāvniecības vadītājs Krievijā Romualds Ušacks pauda domu, ka tad, kad ir politiskā griba, brīvība un pieeja pilnīgai objektīvai informācijai, dažādām tautām var būt politisko notikumu kopīgs vērtējums. Vēstures pētniekiem ir svarīgi vērsties pie dokumentāliem avotiem, un atziņas par vēsturi mācīt skolēniem.

Fridriha Eberta fonda pārstāvniecības Maskavā referente vēstures jautājumos Vera Dubina sacīja, ka vēsture liecina par to, kā sabiedrība sevi pozicionē. Krievijas skatījums uz Otro pasaules karu šajā izstādē ir salikts kopā ar Rietumeiropas un Austrumeiropas valstu skatījumu uz karu.

Raksts krievu valodā kopā ar fotogrāfijām no izstādes skatāms šeit:

Papildus informācija