Kā PSRS sarīkoja terora aktu radiostacijā “Brīvā Eiropa” 1981. gadā

Portālā “Novoje Vremja” ir publicēts Oļega Šamas raksts “Uzspridzināt Brīvo Eiropu”. Raksts ir par 1981. gada 21. februārī Minhenē noorganizēto sprādzienu radiostacijā “Brīvā Eiropa”. Padomju Savienība, kas 1975. gadā gan bija parakstījusi Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Nobeiguma aktu Helsinkos, taču Aukstā kara apstākļos visādā veidā centās kavēt brīvu informācijas plūsmu, uzskatīja šo radiostaciju un tai radniecīgo radiostaciju “Brīvība” par sevišķi kaitīgām, un daudzviet PSRS teritorijā uzstādīja šo raidstaciju raidījumu slāpēšanai paredzētus radio torņus un citas iekārtas (slāpēšanas skaņas tautā tika iesauktas par “zāģiem”).

Terora aktu organizēja starptautiskais terorists, venecuēlietis Iljičs Ramiress. Tikai pēc PSRS sabrukuma bijušais PSRS Valsts drošības komitejas ģenerālis Oļegs Kalugins atzina, ka arī viņš personīgi ir piedalījies šī terora akta sagatavošanā. Tas nebija vienīgais PSRS organizētais terora akts 20. gadsimta 80. gadu sākumā – ir plaši zināms par 1981. gada maijā veikto atentātu pret Romas katoļu baznīcas pāvestu Jāni Pāvilu II, kur par starpniekiem tika izmantoti Bulgārijas drošības dienesti.

No redakcijas puses vēl nedaudz informācijas par abām radiostacijām. PSRS bija naidīgi noskaņota pret abām minētajām radiostacijām, jo tās līdz 1972. gadam finansēja ASV Centrālā izlūkošanas pārvalde. Radiostacija “Brīvība” raidīja PSRS tautu valodās, bet “Brīvā Eiropa” – PSRS satelītvalstu Austrumeiropas valstīs klausītājiem. Vēlāk 80. gadu pirmajā pusē, sekojot Baltijas valstu okupācijas neatzīšanas doktrīnas loģikai, saskaņā ar kuru ASV turpināja uzskatīt trīs Baltijas valstis par suverēnām valstīm, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas redakcijas tika pārceltas no radio “Brīvība” uz radio “Brīvā Eiropa”, tādējādi uzsverot šo valstu piederību Austrumeiropai, nevis Padomju Savienībai.

Portālā “argumentua.com” publicētaja rakstā aplūkota radiostacijas “Brīvā Eiropa” vēsture un informatīvie uzstādījumi, stāstīts par radiostaciju negatīvo tēlu PSRS ideoloģiskajā cīņā pret kapitālistisko Rietumu pasauli. Plaši stāstīts par kreisi noskaņoto venecuāliešu teroristu Iļjiču Ramiresu, kura brāļiem par godu boļševiku vadonim tēvs bija devis vārdus Vladimirs un Ļeņins. Pievērsta uzmanība Iļjiča visai garajai terorista karjerai un “Brīvās Eiropas” spridzināšanas gatavošanai.

Rakstam pievienoti attēli (izteiksmīgas karikatūras ideoloģiskās cīņas garā) un fotogrāfijas.

Raksts pieeejams krievu valodā šeit:

Papildus informācija