Polijas sabiedrības pārstāvji atbildējuši Ukrainas sabiedrības pārstāvjiem par vēsturisko samierināšanu un savstarpēju piedošanu

Mūsu mājaslapā jau iepriekš informējām, ka 2016. gada jūnija sākumā, Volīnijas traģēdijas 73. gadadienas priekšvakarā, grupa Ukrainas sabiedrisko, kultūras un inteliģences pārstāvju vērsās ar atklātu aicinājumu pie Polijas tautas par vēsturisko samierināšanu un savstarpēju piedošanu, atvainojoties par ukraiņu vēsturisko vainu attiecībā pret poļu tautu 20. gadsimta notikumos. Tagad, mēnesi vēlāk, 4. jūlijā, ir publiskota Polijas bijušo prezidentu, pazīstamu Polijas politiķu, sabiedrības un kultūras darbinieku atbildes vēstule Ukrainas tautai. Vēstulei ir dots virsraksts uzrunas formā: “Brāļi ukraiņi”.

Poļu pārstāvju vēstulē ir izteikts paldies par piedošanas lūgumu un arī no puses pausts līdzīgs lūgums piedot ar poļu rokām brāļiem ukraiņiem nodarītos vēsturiskos pāridarījumus. Tiek atgādināti 1894. gadā Ivana Franko teiktie vārdi, ka slāvu vidū nav divu citu tautu, kas būtu viena otrai tik tuvas, kā poļi un ukraiņi. Dokumentā ir minēti naida un nacionālisma izraisītie noziegumi Volīnijā, Austrumgalīcijā, Peremišļā u.c., no kuriem cieta poļu un ukraiņu tautas. Tāpēc ir izteikts savas gandarījums par iepriekš ukraiņu vēstulē pausto lūgumu piedot, par ukraiņu neizvairīšanos no atbildības par 20. gadsimta 40. gados poļiem nodarīto pāridarījumu. Tiek godināta poļu – ukraiņu konfliktu upuru piemiņa. Atgādināts, ka tādi ievērojami poļu darbinieki kā Romas katoļu baznīcas pāvests Jānis Pāvils II, Ježi Gedroics un Jaceks Kuroņs bija aicinājuši ukraiņus un poļus uz vēsturisko izlīgumu. Vēstulē abas tautas aicinātas uz “īstu brālību labos un sliktos laikos”, kas, iespējams, pašlaik diemžēl sākas kopīgā Eiropā. Poļu pārstāvji izteikuši sajūsmu un solidaritāti par ukraiņu tautas cīņu pret agresoru.

Atklāto vēstuli “brāļiem ukraiņiem” parakstīja trīs bijušie Polijas prezidenti Lehs Valensa, Aleksandrs Kvasņevskis un Broņislavs Komorovskis, kā arī vairāki bijušie ārlietu ministri un ievērojami Polijas politiķi.

Tomēr pirms divām nedēļām uz ukraiņu vēstuli pilnīgi citā tonalitātē atbildēja Polijas valdošās partijas “Tiesības un taisnīgums” 200 parlamentārieši, kuri Ukrainai pārmeta tās politiku vēstures jautājumos, to skaitā “personu slavināšanu, kuriem bija neviennozīmīga loma Otrajā pasaules karā”.

Raksts pilnībā lasāms krievu valodā šeit.

Tādējādi ukraiņi un poļi ir lūguši vieni otriem piedošanu par pāridarījumiem kopīgā vēsturē un pauduši gatavību piedot vieni otriem vēsturiskos pāri nodarījumus. Tomēr ir neapšaubāmi, ka vēsturiskās samierināšanas procesi nemēdz būt viegli, jo tautu atmiņā sāpe par pāridarījumiem ir neizdzēšama.

Augstākminētajam rakstam sekoja vairākas publikācijas, kurās izklāstīts Ukrainas ekspertu V. Vjatroviča, S. Kuļčicka, V. Cibuļko un A. Palija viedoklis. Ukraiņu eksperti uzskata šādu vēstuļu apmaiņu par savlaicīgu, ņemot vērā daļas poļu sabiedrības mēģinājumus politizēt vēstures jautājumus attiecībā uz poļu – ukraiņu konfliktiem Otrā pasaules kara gados, uz šo domstarpību pamata esot vērojama pret Ukrainu vērstu noskaņojumu pastiprināšanās Polijas sabiedrībā. Polijas vēstules parakstītāju vidū gan nav valdošās partijas pārstāvju, kas izvirzījuši Ukrainai apsūdzības genocīdā. Protams, viena vēstule nevar pilnībā izmainīt Polijas sabiedrisko domu, tomēr ir svarīgi dzirdēt Polijas sabiedrības autoritatīvu pārstāvju izsvērtu un mierīgu balsi, kas vērsta uz izlīgumu un labu kaimiņattiecību veidošanu nākotnē.

Divi raksti par Ukrainas ekspertu viedokli Ukrainas un Polijas vēsturiskās samierināšanās jautājumā lasāmi krievu valodā šeit un šeit.

Papildus informācija