Krievu politologs par Krievijas ekstensīvo saimniekošanas veidu gadsimtu garumā: atskats vēsturē, ekonomikā, politikā un kultūrā

2016. gada februārī „Open Russia” Londonas klubā pazīstamais Krievijas politologs Dmitrijs Oreškins nolasīja plašu lekciju „Staļins un Zelta Orda: eirāziskuma mīts Putina „krievu pasaulē””. Priekšlasījuma teksts un saite uz tā videoierakstu ir publicēta portālā „argumentua.com” (skat. adresi zemāk). Balstoties uz vairāku zinātņu ietvaros zināmiem faktiem par Krievijas vēsturi, politiku, ekonomiku un kultūru, autors vispirms sniedz plašu ievada pārskatu par seno klejotāju cilšu saimniekošanas īpatnībām un tālaika mantojuma paliekošo iespaidu Krievijas vēsturē, saimniekošanas veidā un ideoloģiju attīstībā, protams, neizslēdzot arī citus iespaidus. Šajā lekcijā politologs pievēršas galvenokārt saimniekošanas (ekonomiskajiem) jautājumiem Krievijas vēsturiskajā attīstībā.

D.Oreškins uzsver Krievijas gadsimtiem ilgo tiekšanos uz ekstensīvu (nevis intensīvu) saimniecību: ja gribi būt spēcīgāks, jātur lielāka teritorija. Šāda pieeja neveicina saimniekošanas efektivitātes pieaugumu. Politologs norāda uz faktiem, kas apliecina, ka gadsimtu gaitā ekstensīvais saimniekošanas veids Krievijā nav mainījies un ar šādas pieejas radītiem izaicinājumiem Krievija ir sastapusies arī 20. gadsimtā un 21. gadsimta sākumā, un turpinās sastapties arī nākotnē. Putina atbalstītās vērtības un politikas prioritātes ir paņemtas no padomju sistēmas. (Taču Padomju Savienībai neizdevās reformēties lielā mērā tieši dēļ nespējas lauzt līdzšinējo ekstensīvo ekonomiku.) Tomēr Oreškins prognozē pārmaiņas un, iespējams, „juku laikus” Krievijā tālākā nākotnē, jo samezglojies ļoti daudz risināmu problēmu.

Nolasītās lekcijas teksts ir garš, toties tēmas iztirzājuma pieeja ir daudzpusīga. Šāds teksts ir tieši kā radīts pacietīgam lasītājam, kurš meklē atbildes par Krievijas vēsturisko gaitu gadsimtu garumā: kāpēc Krievija šodien ir tāda, kāda tā ir.

Lekcijas teksta atreferējumu krievu valodā un saiti uz videoierakstu skat. šeit:

Papildus informācija