Ceļā uz vispasaules revolūciju: boļševiki dibināja daudzas padomju republikas

Ilijas Valsts universitātes (Gruzijā) profesors Oļegs Panfilovs publicējis rakstu ““Pasaules ugunsgrēku uzpūtīsim”. Ko grib radīt Putins”, kurā pauž savu uzskatu, ka Krievijas prezidents V. Putins vēlas atjaunot impēriju, kas nosaukta par “krievu pasauli”. Autors atgādina, ka tā ir vismaz trešā reize, kad Krievija 20.-21. gadsimtā veido impēriju (pirmās divas reizes bija 20.gadu sākumā un turpinājums 40.gados). O.Panfilovs raksta, ka boļševikiem 20. gadsimta 20. gados izdevās pakļaut lielāko daļu Krievijas impērijas nomaļu, bet viņi vēlējās daudz vairāk – lai boļševisms pakļautu visu pasauli.

No redakcijas puses piebildīsim, ka 20. gadu sākumā aktuāla bija “pasaules revolūcijas” ideja. Ir zināms, ka boļševiki izveidoja vairākas marionetiskas “padomju republikas”. Pat lielākās no tām bija tikai nosacīti suverēnas, bet pilnībā atkarīgas no Maskavas pavēlēm, jo Padomju Krievija nāciju pašnoteikšanās tiesībām “piegāja” tikai no šķiriskā viedokļa – Maskava atzina un pieļāva tikai proletariāta valstu pašnoteikšanos. Vairākas no šādām marionešu valstīm, lielākoties nodibinātas ar Sarkanās armijas ieroču palīdzību, ir plaši zināmas vēstures literatūrā, arī Latvijas Sociālistiskā Padomju Republika P.Stučkas valdības vadībā (1918-1920). Arī tā ir pieminēta O.Panfilova rakstā.

Gruzijas profesors O.Panfilovs ir izpētījis, ka bijušās Krievijas impērijas teritorijā un citās Eiropas daļās 1919.-1922. gadā ir pastāvējušas vēl daudzas citas padomju republikas, galvenokārt īslaicīgi – no vairākiem mēnešiem līdz pat tikai pāris nedēļām ilgi. No O.Panfilova raksta varam redzēt, ka boļševiki ir bijuši aktīvi daudzu padomju republiku dibināšanā, cerēdami tās vēlāk apvienot vienā lielā “vispasaules padomju republikā”. Atgādināsim, ka 1919.-1921. gadā sevišķi tika cerēts uz “revolucionāro ugunsgrēku” Vācijā, tad Krievijas un Vācijas strādnieki apvienotos, un tas jau būtu liels solis uz priekšu Eiropas un pasaules sociālistiskās revolūcijas sasniegšanā. Saskaņā ar O.Panfilova uzskatu, labi, ka pasaules sociālistiskā revolūcija neizdevās, citādi pasaulē būtu vēl daudz vairāk nabadzīgu un represētu cilvēku.

O.Panfilova raksts ir interesants ar plašu vēstures faktu materiālu par daudzām marionešu padomju republikām; minēti to nosaukumi un pastāvēšanas gadi (datumi).

Profesora O.Panfilova raksts krievu valodā ir pieejams šeit:

Papildus informācija