Baltijas valstu iestāšanās ANO 25 gadu atcerē atceras BATUN ieguldījumu Baltijas valstu neatkarības jautājuma skaidrošanā pasaules valstīm

2016. gada 8. decembrī, atzīmējot 25. gadadienu, kopš Latvija kļuva par Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) dalībvalsti, Ārlietu ministrijā notika pasākums “Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām (BATUN): no pilsoniskās diplomātijas līdz Baltijas valstu dalībai ANO”. Sarīkojums bija veltīts vienas no ietekmīgākās baltiešu trimdas organizācijas – BATUN (Baltic Appeal to United Nations – Baltiešu aicinājums Apvienotajām Nācijām) darbībai un ieguldījumam, uzturot baltiešu neatkarības centienus no 20. gadsimta 60. gadu vidus līdz Baltijas valstu neatkarības atjaunošanai 1991. gada rudenī un Baltijas valstu iestāšanās brīdim Apvienoto Nāciju Organizācijā 1991. gada 17. septembrī.

Lasīt tālāk ...

“Melnās lentas dienas” izstāde Toronto par komunistiskā un nacistiskā totalitāro režīmu noziegumiem Austrumeiropā

Atceroties totalitāro režīmu upurus un godinot viņu piemiņu, sakarā ar Molotova – Ribentropa pakta gadadienu augustā vairākās valstīs (ASV, Kanādā,Centrāleiropas un Austrumeiropas valstīs u.c.) katru gadu notiek “Melnās lentas dienas” pasākumi. Viens no šādiem pasākumiem šogad ir plaša starptautiska izstāde Toronto par nacistisko un komunistisko totalitārismu un okupāciju režīmiem Eiropā. Izstāde ir apskatāma no 2016. gada 27. augusta līdz 2. septembrim. Par izstādi ziņo Eiropas piemiņas un sirdsapziņas platforma (Platform on European Memory and Conscience), tās darbinieki šo izstādi paši arī veidojuši. “Melnās lentas dienas” pasākumus kopš 20. gadsimta 80. gadiem ir rīkojuši Centrāleiropas un Austrumeiropas izcelsmes trimdinieku organizācijas Kanādā, protestējot pret PSRS kontroli Austrumeiropas valstīs.

Lasīt tālāk ...

Ceļā uz vispasaules revolūciju: boļševiki dibināja daudzas padomju republikas

Ilijas Valsts universitātes (Gruzijā) profesors Oļegs Panfilovs publicējis rakstu ““Pasaules ugunsgrēku uzpūtīsim”. Ko grib radīt Putins”, kurā pauž savu uzskatu, ka Krievijas prezidents V. Putins vēlas atjaunot impēriju, kas nosaukta par “krievu pasauli”. Autors atgādina, ka tā ir vismaz trešā reize, kad Krievija 20.-21. gadsimtā veido impēriju (pirmās divas reizes bija 20.gadu sākumā un turpinājums 40.gados). O.Panfilovs raksta, ka boļševikiem 20. gadsimta 20. gados izdevās pakļaut lielāko daļu Krievijas impērijas nomaļu, bet viņi vēlējās daudz vairāk – lai boļševisms pakļautu visu pasauli.

Lasīt tālāk ...

Krievu politologs: Krievijai nāksies pārvarēt impērisma kompleksu

Krievijas ekonomisko zinātņu doktors, politologs Vladislavs Inozemcevs publicējis portālā “obozrevatel.com” savu rakstu “Ko darīt pēc impērijas kraha”. Autors rakstā izklāsta savu redzējumu par dažādu bijušo impēriju postimpērisko pieredzi un Krievijas iespējām nākotnē pārvarēt impērisko mantojumu, lai nodrošinātu tālāku attīstību. Viņš uzskata, ka lielāko daļu politisko problēmu, ar kurām Krievija saskaras šodien, rada nepārvarētais impērisma komplekss, kas piemīt gan politiskajai elitei, gan lielākajai daļai iedzīvotāju. To apliecina Krievijas prezidenta V. Putina agrāk teiktais, ka PSRS esot bijusi tā pati Krievija, tikai saukusies savādāk. Krievija netiek uztverta kā nācijvalsts, bet tās kaimiņvalstis joprojām netiek uztvertas par pilnā mērā suverēnām un neatkarīgām valstīm. Autors uzskata, ka, nepārvarot pašlaik dominējošo uzskatu par valsts atdzimšanu agrākajā veidolā, jauna veida Krieviju izveidot nav iespējams.

Lasīt tālāk ...

Kā PSRS sarīkoja terora aktu radiostacijā “Brīvā Eiropa” 1981. gadā

Portālā “Novoje Vremja” ir publicēts Oļega Šamas raksts “Uzspridzināt Brīvo Eiropu”. Raksts ir par 1981. gada 21. februārī Minhenē noorganizēto sprādzienu radiostacijā “Brīvā Eiropa”. Padomju Savienība, kas 1975. gadā gan bija parakstījusi Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Nobeiguma aktu Helsinkos, taču Aukstā kara apstākļos visādā veidā centās kavēt brīvu informācijas plūsmu, uzskatīja šo radiostaciju un tai radniecīgo radiostaciju “Brīvība” par sevišķi kaitīgām, un daudzviet PSRS teritorijā uzstādīja šo raidstaciju raidījumu slāpēšanai paredzētus radio torņus un citas iekārtas (slāpēšanas skaņas tautā tika iesauktas par “zāģiem”).

Lasīt tālāk ...

Boļševiku "nāves triecienceltnes"

Portāls “argumentua.com” ir pārpublicējis Krievijas politologa S. Belkovska tvitera kontā ievietotu materiālu no Krievijā publicēta krājuma “100 ievērojamas vēstures mīklas”. Materiālā ir vēstīts par vairākām PSRS laika triecienceltnēm, kas bija saistītas ne tikai ar lieliem apjomīgiem materiāliem izdevumiem, bet arī lieliem cilvēku zaudējumiem. Publiskā telpā un PSRS propagandā tās tika dēvētas par slavenām tricienceltnēm, bet par daudzām no tām PSRS laika vēstures literatūrā tika noklusēti patiesie fakti par to, par kādu nežēlīgu cenu šīs būves tika uzceltas un kas tās īstenībā būvēja. Daudzas Padomju Savienības lielās celtnes bija asinīm slacītas vārda tiešajā nozīmē. Lasītājam piedāvātajā materiālā ir sniegtas ziņas gan par plaši zināmām, gan mazāk zināmām “komunisma triecienceltnēm”.

Lasīt tālāk ...

Polijas sabiedrības pārstāvji atbildējuši Ukrainas sabiedrības pārstāvjiem par vēsturisko samierināšanu un savstarpēju piedošanu

Mūsu mājaslapā jau iepriekš informējām, ka 2016. gada jūnija sākumā, Volīnijas traģēdijas 73. gadadienas priekšvakarā, grupa Ukrainas sabiedrisko, kultūras un inteliģences pārstāvju vērsās ar atklātu aicinājumu pie Polijas tautas par vēsturisko samierināšanu un savstarpēju piedošanu, atvainojoties par ukraiņu vēsturisko vainu attiecībā pret poļu tautu 20. gadsimta notikumos. Tagad, mēnesi vēlāk, 4. jūlijā, ir publiskota Polijas bijušo prezidentu, pazīstamu Polijas politiķu, sabiedrības un kultūras darbinieku atbildes vēstule Ukrainas tautai. Vēstulei ir dots virsraksts uzrunas formā: “Brāļi ukraiņi”.

Lasīt tālāk ...

Ebreju tautas genocīda upuru piemiņas diena

Pirms 75 gadiem, 1941. gada 4. jūlijā tika nodedzināta Rīgas ebreju Lielā Horālā sinagoga Gogoļa ielā. Dzīvi tika sadedzināti sinagogā ieslodzītie ebreji. Todien tika nodedzinātas gandrīz visas Rīgas sinagogas. Ar šiem notikumiem sākās pati drausmīgākā lappuse Latvijas ebreju vēsturē – holokausts. Otrā Pasaules kara laikā Latvijas teritorijā pavisam tika nogalināti 70 tūkstoši 1940. gadā neatkarību zaudējušās Latvijas ebreju. Masu slepkavībās Rumbulā un Biķerniekos kara sākumā tika noslepkavoti arī ap 20 tūkstošiem no citām Eiropas valstīm (Vācijas, Austroungārijas un Čehoslovākijas) deportēto ebreju.

Lasīt tālāk ...

"Rozenberga plāns" PSRS teritorijas kolonizācijai

Krievijas portāls “istpravda.ru” ir ievietojis materiālu par vēsturnieku diskusijās nereti pieminētu tēmu – nacistiskās Vācijas plāniem pēc uzvaras karā kolonizēt Padomju Savienības teritoriju ar vāciešiem un, viņuprāt, citu “āriešu tautu” pārstāvjiem. Šis temats savulaik bija plaši pārstāvēts padomju vēstures zinātnē un propagandā, lai uzsvērtu to, kādas negatīvas sekas PSRS tautām nenoliedzami būtu nesusi nacistiskās Vācijas uzvara karā. Šo aspektu bieži uzsver arī vēsturnieki mūsdienu Krievijā, lielā mērā – lai relativizētu un attaisnotu komunistiskā totalitārisma noziegumus, jo, lūk, “nacisti bija plānojuši vēl lielākus noziegumus”.

Lasīt tālāk ...

Krievu politologs par Krievijas ekstensīvo saimniekošanas veidu gadsimtu garumā: atskats vēsturē, ekonomikā, politikā un kultūrā

2016. gada februārī „Open Russia” Londonas klubā pazīstamais Krievijas politologs Dmitrijs Oreškins nolasīja plašu lekciju „Staļins un Zelta Orda: eirāziskuma mīts Putina „krievu pasaulē””. Priekšlasījuma teksts un saite uz tā videoierakstu ir publicēta portālā „argumentua.com” (skat. adresi zemāk). Balstoties uz vairāku zinātņu ietvaros zināmiem faktiem par Krievijas vēsturi, politiku, ekonomiku un kultūru, autors vispirms sniedz plašu ievada pārskatu par seno klejotāju cilšu saimniekošanas īpatnībām un tālaika mantojuma paliekošo iespaidu Krievijas vēsturē, saimniekošanas veidā un ideoloģiju attīstībā, protams, neizslēdzot arī citus iespaidus. Šajā lekcijā politologs pievēršas galvenokārt saimniekošanas (ekonomiskajiem) jautājumiem Krievijas vēsturiskajā attīstībā.

Lasīt tālāk ...

Papildus informācija