Demos Historia

Latvijas izstāde ārvalstīs stāsta par staļinisma noziegumiem

Tukuma muzejā tapusī izstāde „Vēstules uz bērza tāss” gan klātienē, gan digitāli iepazīstina interesentus Eiropas valstīs ar skaudro staļinisma periodu Latvijas vēsturē. Tas ir vēl viens atgādinājums par padomju totalitārā režīma noziegumiem pret cilvēci. Izstādē apkopotās vēstules ir savdabīgas liecības par gulagā aizdzīto Latvijas iedzīvotāju sadzīvi un pārdzīvojumiem. Vēstules rakstītas Sibīrijā - ieslodzījuma vai spaidu darbu nometnēs un nometinājuma vietās. Tās laikā no 1941. līdz 1956. gadam saviem tuviniekiem sūtījuši represētie Latvijas un arī Lietuvas iedzīvotāji, kas bija arestēti par pretpadomju uzskatiem vai dalību pretošanos kustībā, izsūtīti par piederību zemniecībai, politiskajām partijām un par nevēlēšanos stāties kolhozā. Izstāde ir ieguvusi starptautisku ievērību.

2009. gadā šīs vēstules tika iekļautas UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā. 2011. gada decembrī vēstules tika publicētas autoru Agritas Ozolas un Ritvara Jansona sagatavotā grāmatā. Nominācijas "Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss" oriģinālu digitalizētā ekspozīcija publicēta Pasaules digitālajā bibliotēkā un aplūkojama šeit.

Bērza tāss bieži vien bija vienīgais pieejamais materiāls izsūtījuma vietās, īpaši Otrā pasaules kara gados. Vēstules ir unikāli, autentiski un neaizstājami dokumenti, kas ar roku rakstīti īpašos apstākļos, proti, apcietinājumā, nometnēs vai nometinājuma vietās dažādos Sibīrijas apgabalos. Vēstules no Vjatlaga nometnēm Otrā pasaules kara gados bija rakstītas krievu, nevis latviešu valodā, un tās izskatījusi kara cenzūra. Vēstules, kas sūtītas pēc kara no nometinājuma vietām, rakstītas arī latviešu valodā un nav izgājušas kara cenzūru, bet gan apzīmogotas pastā.

Vēstules uz bērza tāss ir uzskatāmas par retumu, Latvijas muzejos pirms dažiem gadiem glabājās tikai 19 no savulaik vairākiem desmitiem tūkstošu līdzīgām vēstulēm, bet šādu kolekcijas vienību skaits kopš 2009. gada ir pieaudzis līdz 43. Izstāde pēdējos gados apceļojusi vairākas Latvijas pilsētas un ciemus, tostarp muzejus un skolas, kā arī Igauniju, Lietuvu, Īriju, Somiju, Dāniju un citas valstis. 2011. gada jūnijā tā bija skatāma arī Eiropas Parlamenta ēkā Briselē. Tagad šī ekspozīcija ir nonākusi Čehijā, kur izstādi Brno pilsētā atklāja Latvijas vēstnieks Čehijā Alberts Sarkanis.

Ceļojošā izstāde būs skatāma līdz šā gada marta beigām un 25. martā, pieminot komunistiskā genocīda upurus, Morāvijas Muzejā tiks demonstrēta Dzintras Gekas filma „Sibīrijas bilance”, kā arī notiks diskusija ar vēstniecības darbiniekiem par totalitārisma režīma upuriem Latvijā.

Papildus informācija