Demos Historia

Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas atzīšanas 25 gadi

Pirms 25 gadiem Latvija, Lietuva un Igaunija reāli atguva valstisko neatkarību. Pēc 21. augusta savstarpēji viena otru atzina Baltijas valstis, Islande, 24. augustā Krievija (kas toreiz pati vēl nebija starptautisko attiecību subjekts un starptautisko organizāciju dalībvalsts, bet kuras reālā ietekme pēc “augusta puča” salīdzinot ar PSRS varas struktūrām strauji pieauga), 27. augustā Eiropas Kopienas (tagad Eiropas Savienība) dalībvalstis, 2. septembrī ASV, 6. septembrī PSRS, sekoja daudzas citas valstis (sīkāk skat. grāmatu “Dokumenti par Latvijas valsts atzīšanu, neatkarības atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem. 1918-1998”, Rīga, 1999.). Minēto valstu pasludinātiem atzīšanas faktiem bija ievērojama nozīme.

Svarīgi bija tas, ka 1991. gada rudenī Latvija uzsāka vai atjaunoja dalību vairākās starptautiskajās organizācijās (sākot ar Apvienoto Nāciju Organizāciju 17. septembrī), pilnā mērā atgriežoties starptautiskajā apritē. Latvija 4. oktobrī nodibināja diplomātiskās attiecības ar Krieviju (Krievijas Padomju Federatīvo Sociālistisko Republiku) un 15. oktobrī ar PSRS (šīs attiecības gan bija spēkā īsu laiku, jo 1991. gada decembra beigās PSRS beidza pastāvēt).

Tāpēc šogad augusta beigās – septembrī aprit ceturtdaļgadsimts – 25 gadi kopš Latvijas un daudzu valstu diplomātisko attiecību atjaunošanas. Pašlaik LR Ārlietu ministrija vai ik dienas informē par 25. gadadienas apritēšanu diplomātisko attiecību nodibināšanai (atjaunošanai) ar kādu no valstīm. Ar daudzām no tām valstīm, kas pašas vēl nepastāvēja periodā starp diviem pasaules kariem, Latvija nodibināja diplomātiskās attiecības pirmo reizi, šīs valstis Latviju kā valsti atzina pirmo reizi. Lielākā daļa to valstu, kurām ar Latviju pastāvēja diplomātiskās attiecības jau periodā starp diviem pasaules kariem un kuras 1940.–1991. gadā nekad de iure neatzina PSRS īstenoto Baltijas valstu okupāciju, šīs attiecības atjaunoja, nevis nodibināja no jauna. Tām otrreiz atzīt Latvijas valsti nebija nepieciešams – tas bija izdarīts jau 20. gadsimta 20. gadu sākumā. Jo atjaunotā Latvijas valsts, balstoties uz nepārtrauktības doktrīnu, bija tā pati 1918. gada 18. novembrī proklamētā valsts.

1991. gada augustā – septembrī Rietumvalstis atzina Latvijas, Igaunijas un Lietuvas valstiskās neatkarības atjaunošanu. 1991. gada 5. septembrī Latvija un ASV Rīgā parakstīja Saprašanās memorandu par diplomātiskajām attiecībām. Tā nebija diplomātisko attiecību atjaunošana, jo šīs oficiālās attiecības pastāvēja bez pārtraukuma jau kopš 1922. gada (1922.–1940. gadā tās pastāvēja pilnā apjomā sūtniecību līmenī, 1940.–1991. gadā turpinājās nepilnā apjomā, jo Latvijai bija sūtniecība Vašingtonā, bet ASV nevarēja būt sūtniecība Rīgā Latvijas teritorijas okupācijas dēļ; kopš 1991. gada abu valstu diplomātiskās attiecības atkal darbojas pilnā apjomā vēstniecību līmenī). Lielvalstu pasludinātiem Baltijas valstu neatkarības atjaunošanas atzīšanas aktiem sekoja daudzi desmiti pasaules valstu.

Papildus informācija