Par kongresu

Nosaukums: "Latvijas vēsture: pētniecības stāvoklis, izpētes problēmas un risinājumi"

Norises laiks: 2011. gada 16. - 17. septembris

Misija:
- Izvērtēt vēstures lomu atjaunotajā Latvijas valstī un sabiedrībā;
- Akcentēt vēstures lomu nacionālās identitātes veidošanā;
- Veicināt kolektīvās vēstures apziņas veidošanos.

Mērķis:
- Prezentēt Latvijas vēstures zinātni un aizsākt jaunu tradīciju;
- Atsegt Latvijas vēstures izpētes problēmas un noteikt pētniecības prioritāros virzienus;
- Meklēt jaunas pieejas pētniecībā un rast jaunus akcentus izpētes problēmu izvirzījumā.

Formāts: atklāšana, plenārsēde, diskusijas sekcijās, rezolūcijas izstrāde, noslēguma plenārsēde un rezolūcijas pieņemšana.

Rīkotāji: skatīt šeit

Programma: skatīt šeit

Pasākumu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Papildus informācija