Par biedrību

Biedrības mērķis ir veicināt demokrātisku, zinātnisku un Latvijas nacionālām interesēm atbilstošu vēstures apguvi skolās un augstskolās un atbalstīt uz šādiem principiem balstītu populārzinātnisku pētījumu publicēšanu Latvijas publiskajā telpā.

Biedrības uzdevumi:

  • Izpētīt un izstrādāt rekomendācijas valsts un nevalstiskajām organizācijām izmaiņu un papildinājumu ieviešanai vēstures mācību līdzekļos un programmās;
  • Veicināt dialogu starp dažādām Latvijas tautībām un citu valstu vēstures pētniekiem;
  • Organizēt zinātniski pētnieciskus seminārus, konferences, kolokvijus u.c.tml.

Vēstures izglītības izpētes biedrības dibinātāji:

      Vija Daukšte

      Jānis Ķeruss

Papildus informācija