Iznācis elektronisks izdevums “Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos”

Latvijas Republikas Ministru Kabineta Valsts kanceleja sadarbībā ar Vidzemes augstskolas Sociālo, ekonomisko un humanitāro pētījumu institūtu ir elektroniskā veidā izdevusi 69 lappušu garu apkopojumu par Latvijas vēsturi cauri gadsimtiem – “Ieskats Latvijas vēstures svarīgākajos jautājumos”.

Vēsturiskā apkopojuma autori ir: Dr. hist., profesors Guntis Zemītis, Dr. hist., vadošais pētnieks Gustavs Strenga, Dr. hist., profesors Gvido Straube, Dr. hist., pētnieks Jānis Šiliņš un Dr. hist., docents Gatis Krūmiņš. Izdevuma recenzenti ir: Dr. hist., profesors Ēriks Jēkabsons un Dr. hist., asociētais profesors Andris Šnē.

Elektroniskā izdevuma ievadā ir uzsvērta vēstures mantojuma nozīme Latvijas valsts un nācijas interesēs, interesēs un vērtībās: “Vēsture nav tikai stāsts par mūsu zemes un tautas pagātni. Tās nav tikai zināšanas, kas apliecina konkrētā indivīda inteliģences līmeni. Vēsture ir katras nācijas pašapziņas, politiskās pašnoteikšanās un valstiskuma stūrakmens. Tā ir būtisks faktors valsts darbā, kad starptautisko vai iekšpolitisko izaicinājumu virpulī ir nepieciešams skaidri apzināties Latvijas valsts un nācijas identitāti, intereses un vērtības, kā arī mērķtiecīgi un stingri pastāvēt par tām. (..) Ar šo īso pārskatu pār pēdējām tūkstošgadēm mēs vēlējāmies atgādināt tās lietas, kas būtu jāzina katram Latvijas iedzīvotājam, un īpaši tiem, kuru ikdienas darbs saistīts ar Latvijas valsts pārvaldi. Esam centušies iezīmēt arī simbolus un rituālus, kuriem joprojām ir liela nozīme, bet saknes meklējamas vēsturē. Esam atgādinājuši mūsu vērtības, ciešo gadsimtiem seno kultūras un politisko saikni ar Eiropu.”

Izdevumā visai koncentrētā, taču saturiski ietilpīgā veidā izklāstīti Latvijas vēstures laikmeti no senatnes līdz pavisam nesenai vēsturei. Interesentiem, kas vēlētos uzzināt vairāk par konkrētiem laikmetiem un vēsturiskajām norisēm tajos, pamattekstu papildina norādes uz laikmetu raksturojošiem jēdzieniem un spilgtākajām personām Latvijas vēsturē, kā arī svarīgākajiem vēstures avotiem un literatūru, attiecīgo tēmu ekspertiem mūsu valstī. Tekstu papildina arī vizuālais materiāls un norādes uz laikmetu raksturojošiem literāriem darbiem, dokumentālajām un mākslas filmām. Ievērojama daļa no norādēs minētā ir viegli atrodama internetā.

Domājams, ka jaunais izdevums varētu ieinteresēt plašu Latvijas vēstures interesentu loku. Izdevums uzrakstīts arī pietiekami saistoši, lai spētu piesaistīt jaunus Latvijas vēstures interesentus: skolēnus, studentus, valsts pārvaldes darbiniekus u.c.

Elektroniskais izdevums lasāms internetā: http://www.mk.gov.lv/sites/default/files/editor/lv_vesture100gadei.pdf

Papildus informācija