Lielinieku upurus pieminot

5. decembrī – pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas diena

“Bezkonfliktu vēstures skaidrošana” – par šādu tematu 2010. gada 20. oktobrī Maskavā notika zinātniski praktiska konference. Šai konferencei patiešām bija vairāki praktiski mērķi. Piemēram, atjaunot lielinieku vēstures mītus par “saldajiem krievu laikiem Latvijā” 18., 19. un 20. gadsimtā. Vēstures mīti cilvēku apziņā izrādījušies noturīgāki nekā vēstures patiesība, īpaši, ja sabiedrības daļa, tauta tos vēlas dzirdēt. 5. decembrī, pret latviešu tautu vērstā totalitārā lielinieku režīma genocīda upuru piemiņas dienā, mēs atceramies totāla terora upurus, genocīda upurus. Ja par genocīdu sauc serbu 9000 musulmaņu nogalināšanu, kā lai nosauc radikālā komunisma izdarības pusgadsimta garumā un viņu upurus?

Lasīt tālāk ...

Papildus informācija