Atgādinājums par kureliešiem

Latvijas Avīze

2010. gada 22. oktobrī Latvijas Kara muzejā aizsardzības ministra Imanta Lieģa un eirodeputātes Ineses Vaideres klātbūtnē notika grāmatas “Virzība uz demokrātisko Eiropu Otrā pasaules kara laikā – Latvijas Centrālā padome un ”kurelieši”” atvēršana.

Latvijas Universitātes Akadēmiskajā apgādā izdotās grāmatas 108 lappusēs apkopoti desmit referāti, kas nolasīti šā gada maija sākumā muzejā sarīkotajā tāda paša nosaukuma starptautiskajā konferencē. Jau pats nosaukums pietiekami skaidri liecina par saturu. Vēstures interesents te koncentrētā veidā atradīs rakstus par Latvijas Centrālo padomi (LCP), tās sadarbību ar ģenerāli Jāni Kureli, vācu attieksmi pret kureliešiem, varonīgā leitnanta Rubeņa bataljona gaitām, kā arī to, kā LCP uztvēra Rietumos. ”Viņi toreiz cerēja, ka Latviju palīdzēs atbrīvot angļi un amerikāņi, bet šodien mēs jau esam kopā ar saviem sabiedrotajiem, un tādi brīži kā tad vairs neatkārtosies,” savā uzrunā sacīja aizsardzības ministrs Lieģis. Tikmēr Eiropas Parlamenta deputāte no Eiropas Tautas partiju grupas Vaidere atgādināja, ka kureliešu grupas rašanās apliecinājusi latviešu noraidošo attieksmi kā pret vācu, tā padomju okupāciju. Eirodeputāte, ar kuras atbalstu grāmata izdota, tāpat uzsvēra, ka arī ekonomiskās krīzes apstākļos nacionālās vēstures jautājumi saglabā aktualitāti un par tiem nav jāaizmirst.

Profesors Inesis Feldmanis savā runā skāra nepieciešamību atkal un atkal atgādināt, ka Baltijas valstīm kā padomju, tā vācu okupācija nozīmēja ļaunumu. To neizprotot, nevar izprast tā laika Latvijas sabiedrības noskaņojumu un līdz ar to Otrā pasaules kara norises Latvijā. ”Sabiedrības noskaņojumu noteica valstiskuma zaudēšana padomju okupācijā 1940. gadā un Baigais gads. Tas izskaidro sadarbību ar vāciešiem,” sacīja vēsturnieks, akcentējot, ka kureliešiem veltītā grāmata attiecīgi atspoguļo latviešu pretestību nacismam.

Kureliešu vienības kā 1943. gada vasarā Latvijas demokrātiski noskaņotās inteliģences un politisko aprindu izveidotās LCP militārais spārns noformējās 1944. gada augustā Kurzemē. Ģenerāļa Kureļa komandētos latviešu karavīrus vācieši vēlējās izmantot frontes vienībās un kā diversantus, taču kurelieši centās izvairīties no karošanas vācu pusē. Bija plānots, ka kurelieši varētu veidot nākamās Latvijas armijas kodolu, ja vien Rietumi sniegtu palīdzību. Šīs cerības neattaisnojās, un 1944. gada novembrī vācu SS un SD vienības arestēja kureliešu vienības komandierus, bet pašu vienību izformēja. Daļa tās karavīru izrādīja bruņotu pretestību. Grāmata “Virzība uz demokrātisko Eiropu 2. pasaules kara laikā – Latvijas Centrālā padome un ”kurelieši”” ir neparasta ar to, ka tā nav paredzēta brīvai tirdzniecībai, jo ir ar EP atbalstu tapis izdevums. Aptuveni 200 šīs grāmatas eksemplāru paredzēts bez maksas nosūtīt Latvijas skolām un bibliotēkām vienotas Latvijas vēstures izpratnes veicināšanai.

http://www2.la.lv/lat/latvijas_avize/jaunakaja_numura/latvijas.zinas/?doc=87725

Papildus informācija