22. jūnijā Varoņu piemiņas diena (Cēsu kauju atceres diena)

Latvijas atceres un atzīmējamo dienu kalendārā 22. jūnijs ir “Varoņu piemiņas diena (Cēsu kaujas atceres diena)”. Šī diena tiek atzīmēta, godinot Latvijas un Igaunijas karaspēku kopīgo cīņu un uzvaru pār vācu landesvēru kaujās pie Cēsīm 1919. gada 19.–23. jūnijā. Igaunijas karaspēka sniegtā palīdzība Latvijai bija ļoti nozīmīga. Igaunijas un Latvijas valstu pirmajā neatkarības laikmetā (līdz 1940. gadam) šī diena abās valstīs tika atzīmēta kā svētku diena. Tomēr abas valstis Cēsu kauju atceres dienu atzīmē dažādās dienās – Latvijā 22. jūnijā, Igaunijā 23. jūnijā.

Taču Igaunijā šai dienai tolaik tika veltīta lielāka nozīme nekā Latvijā. Igaunijā gan pirmajā neatkarības periodā, gan kopš neatkarības atjaunošanas šās kaujas (kas gan notika nevis Igaunijas, bet Latvijas teritorijā) atcere arvien ir bijusi atzīmēta kā svinama diena, jo igauņi uzskata šo kauju Latvijā par pēdējo svarīgo kauju par Igaunijas interesēm Igaunijas Neatkarības karā. (1919. gadā igauņi cīnījās kopā ar latviešiem, jo izprata vāciešu nolūkus un zināja, ka, ja vācieši nostiprināsies Latvijā, būs apdraudēta arī Igaunijas neatkarība. Savukārt vācieši negribēja pieļaut ne Igaunijas, ne Latvijas neatkarīgu valstu izveidošanos.)

Izšķirošās cīņas (t. s. Cēsu kaujas) notika Limbažu – Lielstraupes – Cēsu – Raunas apvidū 1919. gadā no 19. līdz 23. jūnijam, kuru rezultātā tika atsists vācu uzbrukums, 23. jūnija agrā rītā atbrīvotas Cēsis, uzsākts sekmīgs pretuzbrukums un vācu karaspēka vajāšana, līdz kamēr Sabiedroto pārstāvju iejaukšanās rezultātā (kurus interesēja vācu karaspēka tālākas piedalīšanās iespējas cīņā pret padomju armiju) abi pretinieki bija spiesti 3. jūlijā Strazdumuižā (pie Rīgas) noslēgt pamieru.

Latvijas Satversmes sapulce 1921. gada 30. septembrī pieņēma “Likumu par Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas dienu”, ar ko 22. jūnijs kā Latvijas brīvības cīnītāju piemiņas diena tika uzņemta valsts svinamo dienu skaitā. 20. gadsimta 20. gados un it īpaši 30. gados Latvijas vadība neveltīja Cēsu kauju atcerei un Igaunijas karaspēka palīdzības ieguldījuma novērtējumam nepieciešamo uzmanību, līdz ar to pasliktinot abu valstu attiecības.

Atšķirībā no 20. gadsimta 20.–30. gadiem, mūsdienās Latvijas valsts pienācīgi augstu novērtē Igaunijas 1919. gadā sniegto palīdzību Latvijai. Šī diena kopš 90. gadiem ir atzīmēta Latvijā un Igaunijā, to skaitā pasākumos, kuros abu valstu pārstāvji ir kopīgi piedalījušies, arī Valsts prezidentu līmenī. Igaunijā 23. jūnijs atkal kopš 1990. gada tiek atzīmēts kā Uzvaras svētki un svinama diena. Latvijā tā ir piemiņas diena, bet nav svētku diena. Šajā dienā tradicionāli tiek uzsvērta abu valstu sadarbība.

Papildus informācija