Vēsturnieku kongresa priekšvakarā atklās izstādi par Latgali

15. septembrī plkst. 17.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Izstāžu zālē K. Barona ielā 14 Latvijas vēsturnieku I kongresa priekšvakarā tiks atklāta izstāde „Terra Mariana – senatne un mantojums”, kas veidota no plaša audiovizuālo un oriģinālmateriālu klāsta. Izstāde ir vēstījums par Latgales vēsturi. Uz tās atklāšanu tiek aicināti visi vēstures jomas pārstāvji, kā arī citi interesenti.


Izstādes pamatsadaļas veidotas pēc erudītākā 19. gs. Latgales pētnieka Gustava Manteifeļa apkopotajiem materiāliem (apcere „Inflantija” /1879/, albums – dāvana Romas pāvestam „Terra Mariana” /1888/), kas papildināti ar mūsdienu pētniekiem pieejamajiem materiāliem Latvijas arhīvos, bibliotēkās un muzejos.
 

Jēdziens „Terra Mariana” vēstures literatūrā ir pazīstams kopš 13. gs, kad tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijā izveidojās Livonija (Līvzeme) jeb „Terra Mariana” (Marijas zeme) ar vienojošo dominanti - katoļticību. Izstāde būs skatāma līdz 29. oktobrim.
 

Tiek uzskatīts, ka Latgales savdabīgās vēstures aizsākumi ir meklējami 16. gs, kad sabruka Livonija. Laika gaitā izpratne par „Terra Mariana” mainījusies, jaunākajos laikos to saista ar Latgali. Šī novada ilgā nošķirtība (līdz 1917. gadam) no pārējās Latvijas, kā arī apgrūtinātā piekļuve vēstures avotiem aizkavēja šī reģiona pilnvērtīgu zinātnisku izpēti. Visu Latvijas novadu harmoniska un kompleksa izpēte aktualizējusies Latvijas vēsturnieku 1. kongresa priekšvakarā, kad tiek lemts par Latvijas vēstures zinātnes turpmāko likteni.
 

Izstādē skatāmi Latgalei veltīti materiāli audiovizuālā veidā. Tos papildina vitrīnās izvietoti oriģināli vēstures materiāli. Izstādes apmeklētājiem ir iespēja iepazīt šādas tēmas: robežu vēsture, 1917.gada Rēzeknes kongress, baznīcas un pilis, simbolika, mazāk pazīstami novada darbinieki, novadam veltītie izdevumi, fotogrāfijas. Tos papildina moderno priekšmetu klāsts – atklātnes, pastmarkas, monētas, simbolika u.c.
 

Izstādes veidotāji ir Latvijas Nacionālā bibliotēka līdzautorībā ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu, Daugavpils Universitātes Latgales Pētniecības institūtu, Romas Katoļu baznīcu Latvijā, Franča Trasuna muzeju „Kolnasāta” un Skrindu dzimtas muzeju Vabolē.
 

Izstādes zinātniskais konsultants Dr. hist. Henrihs Soms.

 

Latvijas vēsturnieku pirmo kongresu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

 

Papildus informācija