Ko gaidām no Vēsturnieku kongresa?

Inesis Feldmanis

Latvijas Vēsturnieku I kongress, kas notiks šā gada 16. – 17. septembrī, solās būt ievērojams notikums Latvijas sabiedriskajā dzīvē. Pirmo reizi pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas kopā pulcēsies dažādu profilu vēsturnieku pārstāvji, lai izvērtētu visus ar vēsturi un savu pārstāvēto nozari saistītos jautājumus. Līdz ar to tas būs visus Latvijas  vēsturniekus mobilizējošs pasākums, kas akcentēs vēstures īpašo  lomu mūsu sabiedrībā un  aizsāks jaunu, skaistu un jauku tradīciju. Paredzams, ka turpmāk vēsturnieku kongresus sasauks ik pēc pieciem gadiem.

 

Latvijas akadēmiskie vēsturnieki kongresā prezentēs Latvijas vēstures zinātni un mēģinās atsegt galvenās Latvijas vēstures izpētes problēmas, rast jaunas pieejas to risināšanā, kā arī noteikt turpmākās pētniecības prioritāros virzienus. Cerams, ka diskusijās iezīmēsies Latvijas vēstures kā zinātnes tālākās attīstības perspektīvas.  Acīmredzot, turpmāk arvien lielāka uzmanība būs jāvelta ne vien politiskajai vēsturei, bet arī sociālajai un kultūras vēsturei. Pastiprināti jāpēta arī reģionālā un ikdienas vēsture. Latvijas vēsturniekiem jāorientējas arī uz konceptuāla rakstura darbu rakstīšanu.
 

Kongress noteikti pievērsīs uzmanību vēstures lomai Latvijas sabiedrības un valsts attīstības kontekstā. Tāpat kā valoda un kultūra, vēstures lietas ir nozīmīgas nacionālās un valsts identitātes nesējlietas.  Tāpēc Latvijas vēsturniekiem ir jāaizstāv sava vēstures izpratne un pamatvērtības. Mūsu pamatkoncepciju varētu izteikt trīs vārdos: nācija, valsts, Eiropa. Galvenās mūsu vērtības ir Latvijas nacionālā valsts un Eiropas tradīcijas.   
 

Nav šaubu par to, ka kongress veicinās Latvijas vēsturnieku starptautisko sadarbību (kongresā piedalās vairāku valstu pārstāvji), kas jau izsenis  kļuvusi par normu un tradīciju. Sadarbība paver plašas iespējas iepazīties ar vēsturnieku sasniegumiem citās valstīs, bet  tās galvenais rezultāts –  vērtīgi kopēji  darbi, ar kuriem var iepazīties vēstures interesanti Latvijā.

 

Latvijas vēsturnieku pirmo kongresu finansē no Eiropas Komisijas un Latvijas valdības noslēgtās Vadības partnerības līdzekļiem. Tās mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Izdevuma autors uzņemas pilnu atbildību par izdevuma saturu, un Eiropas Komisija neatbild par to, kā var tikt izmantota izdevumā iekļautā informācija.

Papildus informācija