75 gadu jubileja Jurim Prikulim

Vēsturniekam, politologam un filosofijas doktoram Jurim Prikulim 2014. gada 9. decembrī aprit 75 gadi. Par vēsturnieku viņš kļuva, 1963. gadā absolvējot Vēstures un filoloģijas fakultāti Latvijas Valsts universitātē. Savā zinātniskajā darbībā viņš iedziļinājies galvenokārt Latvijas un Baltijas politiskās un ekonomiskās vēstures, kā arī ideju vēstures jautājumos gan Latvijā, gan pasaulē. Aktīvs Latvijas neatkarības atgūšanas laika notikumu dalībnieks. Apbalvots ar 1991. g. barikāžu piemiņas medaļu. Patlaban ir Baltijas–Ziemeļu valstu pētījumu centra direktors (kopš 1992. g.) un Latvijas okupācijas izpētes biedrības valdes loceklis (kopš 2012. g.).

Lasīt tālāk ...

Notikusi Latvijas Vēsturnieku komisijas starptautiska zinātniska konference

2014. gada 14. novembrī Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Konferenču zālē norisinājās Latvijas Vēsturnieku komisijas starptautiskā zinātniskā konference „Pirmais pasaules karš un tā sekas Baltijā”. Konferenci ievadīja Latvijas Valsts prezidenta Andra Bērziņa, Latvijas Vēsturnieku komisijas priekšsēdētāja Ineša Feldmaņa un LU Latvijas vēstures institūta direktora Gunta Zemīša un uzrunas. Konferencē norisinājās divas tematiskas plenārsēdes: „Baltijas valstu izveidošanās: iekšpolitiskie un starptautiskie aspekti” un „Baltijas valstu izveidošanās dokumentos, atmiņās un historiogrāfijā”.

Lasīt tālāk ...

Papildus informācija