Viļņā atklāta Latvijas valsts tapšanai veltīta izstāde

Vēsturisko liecību izstāde „Mēs gribam būt brīvi, mēs būsim brīvi!” tika atklāta 12. novembrī. Tā ir veltīta Latvijas valsts tapšanai, kontekstā parādot kaimiņvalstis Lietuvu un Igauniju, kā arī Poliju un Somiju, kas tika nodibinātas vai savu neatkarību atjaunoja pēc Pirmā pasaules kara un arī 1917.–1918. gadā svin savas simtgades. Izstāde iepazīstina ar faktiem un dokumentiem par latviešu tautas ceļu uz neatkarīgas valsts izveidi, Latvijas valsts nodibināšanu (1918. g. 18. novembrī), tās aizstāvēšanu un attīstību valsts pastāvēšanas pirmajos gados.

Izstāde dod unikālu iespēju iepazīties ar faktiem un ārvalstu krātuvēs glabātiem dokumentiem par valstu nodibināšanas (vai atjaunošanas) procesiem Lietuvā (1918. g. 16. februārī), Igaunijā (1918. g. 24. februārī), Polijā (1918. g. 11. novembrī) un Somijā (1917. g. 6. decembrī).

Izstādes atklāšanā no Latvijas uzrunu teica arī Vēstures fonda pārstāvis, Vēstures doktors Ainārs Lerhis, izceļot kopīgās likumsakarības minēto piecu valstu ceļā uz neatkarību un uzsverot valstu dibinātāju izlēmīguma un izšķirošo lēmumu nozīmi valstu simtgades sasniegšanai. 

Izstādi veidojis Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Lietuvas Centrālo valsts arhīvu, Igaunijas Nacionālo arhīvu, Polijas Tautas piemiņas institūtu, Somijas Nacionālo arhīvu. 

Izstādes veidošanā izmantoti materiāli no Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Nacionālā vēstures muzeja, Latgales Kultūrvēstures muzeja, Rēzeknes novadpētniecības muzeja, Valkas novadpētniecības muzeja, Lietuvas Centrālo Valsts arhīva, Lietuvas Valsts vēstures arhīva, Igaunijas Filmu arhīva, Tallinas pilsētas arhīva, Polijas Tautas piemiņas institūta, Somijas Nacionālā arhīva, Helsinki pilsētas muzeja Somu jēgeru bataljona tradīciju kopšanas biedrības, iepazīstinot interesentus ar daudzveidīgu un bagātu dokumentāro liecību klāstu. 

Izstādes eksponēšana Lietuvas Nacionālajā Martina Mažvida bibliotēkā - no 2018. gada 13. novembra līdz 2018. gada 29. novembrim. 

Papildus informācija