Izmaiņas fonda nosaukumā. Ievēlēta jauna valde

Uz fonda iesniegumu 2016. gada decembra vidū tika saņemts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra lēmums, saskaņā ar kuru Latvijas biedrību un nodibinājumu reģistrā nodibinājums “Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds” pārdēvēts īsākā nosaukumā: “LATVIJAS VĒSTURES FONDS”. Uzņēmumu reģistra lēmums stājās spēkā 2016. gada 13. decembrī. Izdarītas attiecīgas izmaiņas nodibinājuma statūtos.

 

Nodibinājuma "Latvijas vēstures fonds" jaunās valdes sastāvs (uz 3 gadiem):

Dr.habil.hist. Inesis Feldmanis (valdes priekšsēdētājs),

Dr.hist. Ainārs Lerhis (valdes priekšsēdētāja vietnieks),

Dr.hist. Henrihs Soms (valdes loceklis),

Dr.hist. Guntis Zemītis (valdes loceklis).

 

Fonda jaunā valde novēl visiem lasītājiem un interesentiem JAUKUS, PRIECĪGUS UN SIRSNĪGUS ZIEMASSVĒTKUS!

Papildus informācija