Fonds prezentēs grāmatu par Latvijas vēsturi

19. jūnijā notiks grāmatas „Latvijas vēsture krustcelēs un jaunu pieeju meklējumos” atvēršana. Teju 450 lappušu biezais izdevums veidots kā rakstu krājums, kas apkopo Latvijas vēsturnieku pirmā kongresa materiālus – vairākus desmitus referātu par plašu vēsturisko tematiku. Tā aptver gan aizvēstures, viduslaiku un jauno laiku vēstures problemātikas analīzi, gan izpēti par patlaban sabiedrībā īpaši aktuālajiem un bieži apspriestajiem Latvijas 20. gadsimta vēstures jautājumiem.

Lasīt tālāk ...

Vēsturnieki: Latvijas iedzīvotāji bija Otrā pasaules kara ķīlnieki bez izvēles, un Krievija to tagad izmanto

Jāturpina darbs, lai demonstrētu vienlīdz lielu ne tikai nacisma, bet arī komunisma izvērtējumu un nosodījumu. Jāsekmē atgriešanās no uzvaras svinībām pie kritušo piemiņas karavīru un sabiedrības vēsturiskās samierināšanās ietvarā, uzsvēra Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētājs, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks Ainārs Lerhis, uzstājoties seminārā „Padomju Savienības tēls Baltijā Otrā pasaules kara laikā”, kas 8. maijā norisinājās Latvijas Okupācijas muzejā.

Lasīt tālāk ...

Sveiciens Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā!

Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds sveic Latvijas Neatkarības atjaunošanas dienā.

Ievērojams Krievijas vēsturnieks Rīgā uzstāsies ar referātu par Ukrainas notikumu ietekmi

8. maijā ar referātu „Austrumeiropa pēc Krimas aneksijas” Rīgā uzstāsies ievērojamais Krievijas vēsturnieks, publicists un kritiķis, profesors, filoloģijas zinātņu doktors, vēstures zinātņu kandidāts, Krievu PEN–centra un Izdevniecības programmu un zinātnisko projektu Padomes „АИРО–XXI” loceklis Boriss Sokolovs. Pasākums notiks plkst. 12.00 Eiropas Savienības mājā (Aspazijas bulvārī 28) 2.stāva konferenču zālē.

Lasīt tālāk ...

Skolēnus vēstures jautājumos iespaido politika un mediji

Latvijas sovjetizācija ir temats, ko skolēniem vēstures stundās izprast ir visnotaļ sarežģīti. Dažs nevar aptvert, kā cilvēki tolaik varējuši dzīvot dubultās morāles apstākļos, bet citam vecāki stāstījuši, ka tas bijis labs laiks, jo visiem pieticis darba un medicīna bijusi bezmaksas. Vēl kādā ģimenē, dzīvojot pierobežā, priekšstatu par vēsturi veido kaimiņvalstu TV kanāli. Par to, kā bērniem pēc iespējas saprotamāk pastāstīt par Latvijas sovjetizācijas periodu un citiem aktuāliem jautājumiem, vēstures skolotāji apspriedās, tiekoties seminārā „Latvijas sovjetizācija: izpētes rezultāti un problēmjautājumi”. Seminārs notika 22. martā Rīgas Valsts Vācu ģimnāzijā (RVVG), pulcējot vēstures skolotājus no dažādiem Latvijas reģioniem.

Lasīt tālāk ...

Fonds izdevis 3 jaunas grāmatas

Latvijas vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonds laidis klajā trīs jaunas grāmatas - Ineša Feldmaņa "Vācbaltiešu izceļošana no Latvijas (1939 - 1941)", Inetas Lipšas "Izklaides kultūra Latvijā: morāles komunikācijas aspekti (1918 – 1934)" un Dainas Bleieres "Eiropa ārpus Eiropas... Dzīve Latvijas PSR". Grāmatas izdotas  sērijas „Latvijas vēstures mazā bibliotēka” ietvaros. Tās publicējis LU Akadēmiskais apgāds. Piedāvājam īsu ieskatu grāmatu tematikā. Interesentiem tās būs pieejamas Latvijas bibliotēkās un drīzumā arī elektroniski fonda interneta vietnē www.demoshistoria.lv.

Lasīt tālāk ...

Vēstures mantojums Latvijas nākotnei

11.12.2012. Laikraksts Diena

Ainārs Lerhis, LU Latvijas vēstures institūta vadošais pētnieks, Austrumeiropas politikas pētījumu centra valdes priekšsēdētājs

28. novembrī Latvijas Universitātē norisinājās Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda rīkots zinātnisks simpozijs „Vienoti Latvijai?”, kurā tika meklētas atbildes uz jautājumiem – vai Latvijas iedzīvotāji savā starpā var būt garīgi vienoti, vai spējam būt vienoti Latvijai? Uzaicinātie runātāji – dažādu akadēmisko jomu pārstāvji – sevišķi uzsvēra sabiedrības vienotu vērtību, vienotas idejas svarīgumu. Šeit – dažas pārdomas saistībā ar izvirzītajiem jautājumiem un diskusiju. Ne par visām, bet vēstures vērtībām.

Lasīt tālāk ...

Latvijas vienotības ārējie izaicinājumi

03.12.2012. www.delfi.lv 

Māris Cepurītis, politologs, Austrumeiropas politikas pētījumu centra pētnieks, Rīgas Stradiņa universitātes lektors

28. novembrī notika Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda organizēts zinātnisks simpozijs, kurā neformālā gaisotnē tika apspriesta Latvijas vienotības tematika. Viens no aspektiem, kādā tika apskatīts Latvijas vienotības jautājums, bija politiskais aspekts, proti, - kā politiskās norises valstī un tuvākajā reģionā var ietekmēt Latviju un tās sabiedrību? Latvijas, kā demokrātiskas valsts, gadījumā īpaši nozīmīga ir reģionālā ietekme un tas, kā Latvijas kaimiņvalstis var sekmēt vai kavēt Latvijas tālāku demokratizāciju un vienotības veidošanos.

Lasīt tālāk ...

Vienoti Latvijai?

03.12.2012. www.ir.lv

Rinalds Gulbis, zinātniskā simpozija – sarunas “Vienoti Latvijai?” vadītājs un organizētājs vēsturnieks, teologs

Tieši uzdodot šādu jautājumu, uz zinātnisku sarunu 28.novembrī bija pulcējušies dažādu zinātņu un kultūras nozaru pārstāvji. Nereti izskan viedokļi par Latvijas sabiedrības sašķeltību, informācijas telpas dalījumu un integrācijas politikas izgāšanos, kas sekmējis vien to, ka mūsu valsts nevis augusi spēkā, bet gluži otrādi novārgusi un sasirgusi. Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fondā, rosinot apspriest vienotības tematiku, vēlējāmies uzsākt sarunu par Latvijai un mums visiem nozīmīgiem jautājumiem, uzrunājot tieši Latvijas inteliģenci kā proaktīvu spēku, kam tiešā veidā varam pateikties par neatkarības atjaunošanu.

Lasīt tālāk ...

Eksperti Latvijas vienotībai aicina stiprināt Latvijas pamatvērtības un domāt par to tālāknodošanas veidiem

Latvijas valsti un tās vienotību apdraud dažādā vēstures izpratne, divu konfrontējošu viedokļu līdzāspastāvēšana. Sabiedrībai jāvienojas par kopīgām pamatvērtībām, uz kurām balstīt Latvijas valsti un vienotu sabiedrību. Akcents no ciešanu glorificēšanas jāpārliek uz uzvaras gavilēm. Ar pozitīvu stāstu palīdzību mūsu valsts uzvaras skaļi jāstāsta pasaulē, tā ceļot Latvijas iedzīvotāju pašapziņu. Šādi un daudz citu secinājumu un ieteikumu izskanēja Latvijas Vēstures mazās bibliotēkas atbalsta fonda rīkotajā zinātniskajā simpozijā „Vienoti Latvijai?”, kas notika šodien, 28. novembrī Latvijas Universitātes telpās. 

 

Lasīt tālāk ...

Papildus informācija