Vēsturnieki lekciju ciklā apskata pretrunīgos Latvijas vēstures jautājumus

2011. gada 11. martā Vēstures izglītības izpētes biedrība, sadarbībā ar Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes valsts pētījumu programmas „Nacionālā identitāte” projekta „Latvijas sociālā atmiņa un identitāte” pētniekiem un Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti uzsākusi lekciju ciklu „Pretrunīgā vēsture”.

Pirmā lekcija notika Vēstures un filozofijas fakultātē. Tajā uzstājās režisors Jānis Streičs ar priekšlasījumu „Atļautā un aizliegtā robežas Rīgas kinostudijas mākslas filmās 20. gs. 70. – 80. gados”, kam sekja diskusija neformālā gaisotnē.

Nākamajās cikla lekcijās plānota vēstures doktora Gata Krūmiņa uzstāšanās par tēmu – „Ulmaņlaiku atspoguļojums mūsdienās Latvijas iedzīvotāju atmiņās. Vidzemes piemērs” un vēsturnieces Klintas Ločmeles lekcija „Vidusskolēnu kolektīvās atmiņas par nacionālo pretošanās kustību padomju okupācijai”.

 

Papildus informācija