Kādu Krievijas valsti “nodeva” tie, kuri neatbalstīja impēriju?

Portālā “Obozrevatel.com” publicēts Alekseja Širopajeva raksts “”Dzimtenes” nodevība”. Viņa skatījums atšķiras no biežāk pārstāvētā, varētu teikt, tradicionālā skatījuma par to, kāda rīcība Krievijā pēdējos gadsimtos ir uzskatīta par sodāmu dzimtenes nodevību. Publicists savā rakstā skar retorisko jautājumu – par kādas “dzimtenes” nodevību var būt runa. Autors nav impērijas idejas piekritējs. Tādēļ Širopajevs uzskata par apšaubāmu tradicionālo pieeju Krievijas realizētās impērijas pozitīvā vērtējumā, kuras piekritēji uzskata par Krievijas valsts nodevējiem visus, kuri vērsušies pret Krieviju kā impēriju. Impēristi nesaudzīgi vērsušies pret alternatīvu viedokļu paudējiem. Širopajevs uzskata, ka Krievijai vēsturiski varēja izveidoties cits valstiskuma modelis, bet, kā zināms, tā piekritēji cieta sakāvi no Maskavas vadītās impērijas priekšā. Taču autors uzskata, ka tamdēļ vien nebūtu jānosoda šie centieni redzēt Krieviju citādāku.

Autors sniedz vairākus “piemērus no vēstures” par dažādu personību skatījumu un tādu rīcību Krievijas vēsturē, ko nevarētu uzskatīt par impērijas idejas atbalstīšanu. Par nodevību pret valsti vainīgos vienmēr sodīja tobrīd pie varas esošie. Tomēr Širopajevs ar piemēriem ilustrē to, ka bija ne mazums gadījumu, kad krievu cilvēki bija opozīcijā tābrīža varai. Tai skaitā jautājumā par Krievzemes ģeopolitisko izvēli – uz Eiropu vai uz austrumiem. Tāpat autors norāda uz atšķirībām vēlākajos vēsturnieku vērtējumos par rakstāpieminēto vēstures personāžu attiecīgo rīcību. Piemēram, ko tad īsti “nodeva” tiem laikiem salīdzinoši demokrātiskā Novgorodas republika?

Širopajevs sniedz arī savu vēstures traktējumu, iespējams, diskutablu, dažbrīd pat emocionālu. Viņš uzskata, ka krievi vairākus gadsimtus atrodas impērijas idejas gūstā. Krievijas impērijas ideja apvienoja pat savstarpēji nesamierināmās politiskās nometnes – “baltos” un “sarkanos”. Rakstā pieminēti Krievzemes vēstures notikumi, sākot no viduslaikiem, ar kādiem notikumiem publicists argumentē savus uzskatus.

A.Širopajeva raksts krievu valodā pieejams šeit:

Papildus informācija